Ovjde možete izvršiti uvid u materijale Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Orebić.

1. sjednica Općinskog vijeća Općine Orebić sazvana je za dan 28. srpnja 2017. (petak) s početkom u 10:00 sati u prostorijama Općine Orebić (velika dvorana).

Na temelju članka 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i Zaključka Općinskog načelnika Klasa: 350-02/15-01/03, Urbroj: 2138/03-03-17-79 od 21. srpnja 2017., daje se:

Općina Orebić, kao nositelj izrade Strategije razvoja Općine Orebić poziva sve zainteresirane tvrtke, obrte, javne ustanove, institucije, organizacije civilnoga društva, poljoprivredna gospodarstva te građane da prijave svoje projektne ideje koje mogu pridonijeti poboljšanju kvalitete života stanovnika i općem razvoju na području Općine Orebić.

U ime Općine Orebić čestitku su uputili predsjednik Općinskog vijeća Mario Vekić i načelnik Tomislav Ančić

Općinsko izborno povjerenstvo objavljuje Izvješće o visini troškova lokalnih izbora održanih 21. svibnja i 4. lipnja 2017.

Po ovlaštenju Vlade RH, predstojnik Ureda državne uprave u DNŽ Baldo Pušić sazvao je konstiturijauću sjednicu Općinskoga vijeća Općine Orebić za 14. lipnja u 15 sati.

U suradnji sa predstavnicima Zadruge za etično financiranje kao predavačima i prezentatorima, Općina Orebić organizira javnu prezentaciju – interaktivnu radionicu pod nazivom:

Nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Općinsko izborno povjerenstvo utvrdilo je i objavljuje

Ponedjeljak, 22 Svibanj 2017 12:36

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA U 2017.


Temelju članka 4. i članka 28. Odluke o zakupu javnih površina (Službeni glasnik Općine Orebić 15/03, 06/09 i 01/12) i Plana korištenja javnih površina za 2017. Općinski načelnik Općine Orebić raspisuje dana 16.05.2017.g.

Aktualno: