Natječaji

Na temelju članka 35. stavak 2., članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i Odluke općinskog Vijeća općine Orebić od 16. rujna 2015., objavljuje se

Ovdje možete pročitati tekst obavijesti, kao i preuzeti originalnu obavijest te pogledati prijedlog dokumenta.

1.  PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovoga Javnog natječaja (u nastavku teksta: Natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga na području općine Orebić koji će se financirati iz proračuna općine Orebić u 2016. godini.

Obavještavaju se svi srednjoškolci i studenti sa područja Općine Orebić koji pohađaju srednju školu ili koji studiraju van općine Orebić da do 15. listopada 2015. godine dostave u Općinu Orebić fotografiju i potvrdu škole odnosno visokoškolske ustanove o redovnom upisu u tekuću školsku/akademsku godinu radi ostvarivanja prava na sufinanciranje prijevoza u 2015./2016. godini.