Natječaji

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u programima povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području općine Orebić u 2015. godini

1. PREDMET I CILJ JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za iskaz interesa za sudjelovanje u Programima povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Općine Orebić za 2015. godini.

Cilj Javnog poziva je ispitivanje zainteresiranosti stanovnika za sudjelovanje u navedenim Programima. Na temelju sakupljenih prijava o iskazu interesa za sudjelovanje u Programima, Općina Orebić je planirala financijska sredstva u proračunu za 2015. godinu, te će po raspisivanju natječaja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond), zatražiti od Fonda potrebna financijska sredstva za neposredno sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na svom području.

Dana 26. prosinca 2014. Općinsko izborno povjerenstvo osiguralo je pasivno dežurstvo, a brojevi ovlaštenih osoba su:

Općinsko izborno povjerenstvo upućuje obavijest biračima s područja općine Orebić vezano za biračka mjesta za predstojeće izbore za predsjednika RH.

Na temelju članka 86. i 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13) i Zaključka Općinskog načelnika Klasa: 350-03/12-01/05, Urbroj: 2138/03-03-14-37 od 04. studenoga 2014., Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić objavljuje:

OBAVIJEST O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI
o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja
 zapadnog dijela TZ “Liberan”