Četvrtak, 21 Veljača 2019 11:15

Natječaj za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2019. godini.

Hrvatska elektroprivreda d.d. raspisala je 11. veljače 2019.

Natječaj za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2019. godini.

Predmet Natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja:
Mladi - odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti;
Umjetnost i kulturna baština - pomoć nadarenim umjetnicima; promocija hrvatske kulture u inozemstvu; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske i likovne aktivnosti;
Okoliš – projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara;
Znanost i društvo - znanstveni projekti; poticanje kreativnosti i inovativnosti, projekti razvoja civilnog društva, osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije
Humanitarno djelovanje - karitativni projekti/programi i aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; zaštita i promicanje zdravlja; podrška osobama s invaliditetom, sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom i mladima, odgojno-obrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama
Ukupna vrijednost Natječaja
• Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 2.500.000,00 kuna
• Iznos potpore: od 2.000,00 kn do 35.000,00 kn
Način prijave i rokovi
• Prijavitelji mogu prijaviti samo jedan program/projekt za 2019. godina
• Trajanje Natječaja – od 11. veljače do 13. ožujka 2019. godina
Detalji natječaja dostupni su na poveznici http://www.hep.hr/drustvena-odgovornost/sponzorstva-i-donacije/natjecaj-za-donacije-2019/3404

Aktualno:

Sve novosti