Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna Općine Orebić za 2024. godinu i projekcije Proračuna za 2025. i 2026. godinu provelo se u vremenu od 31. listopada do 30. studenoga 2023. godine.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Orebić provelo se u vremenu od 31. listopada do 30. studenoga 2023. godine.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o lokalnim porezima Općine Orebić provelo se u vremenu od 2. studenoga do 2. prosinca 2023. godine.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o osnivanju Narodne knjižnice Orebić provelo se u vremenu od 19. listopada do 17. studenoga 2023. godine.

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru, Općina Orebić provodi Javno savjetovanje na Nacrt Prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru.

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Proračuna, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Proračuna, Općina Orebić provodi javno savjetovanje na Nacrt prijedloga proračuna Općine Orebić za 2023. godinu i projekcija proračuna za 2024. i 2025. godinu.

18. sjednica Općinskog vijeća saziva se za dan 7. studenoga 2023.g. (utorak) s početkom u 9:00 sati u prostoriji Općine Orebić (velika dvorana)

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Odluke, Općina Orebić provodi javno savjetovanje na nacrt prijedloga Odluke.

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 14. rujna 2023. doinijela je Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života (Narodne novine, broj 107/23).

Stranica 1 od 54