Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

U osobno i u ime Općinskog vijeća čestitku su uputili Predsjednik Općinskog vijeća Mario Vekić i načelnik Tomislav Ančić:

Izvješće sa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Plana upravljanja pomorskim dobrom Općine Orebić za razdoblje 2024. - 2028. godine provelo se u vremenu od 7. ožujka do 5. travnja 2024. godine.

23. sjednica Općinskog vijeća Općine Orebić sazvana je za dan 6. svibnja 2024. (ponedjeljak) s početkom u 9 sati u prostoriji Općine Orebić (velika dvorana).

Na temelju članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", br. 64/08) Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije obavještava javnost i zainteresiranu javnost o upućivanju na

Obavještavaju se mještani da se uslijed popravka oštećenja dijela kolnika ceste podno kuće broj 80, u Kučištu od utorka 9 travnja pa do završetka radova zabranjuje promet vozilima na tom dijelu prometnice.

OPĆINA OREBIĆ

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Odluke, zakonski a i svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim prijedlogom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane predlagatelja Odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe iste.

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba općine Orebić (Sl. gl. 01/20) Općinski načelnik raspisuje

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba općine Orebić (Sl. gl. 01/20) Općinski načelnik raspisuje

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 10. stavak 3. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Orebić (Sl. gl. 01/20) i članka 46. Statuta Općine Orebić (Sl. gl. 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst, 02/20, 06/21), općinski načelnik Općine Orebić dana 18. ožujka 2024. donio je

22. sjednica Općinskog vijeća Općine Orebić sazvana je za dan 2. travnja 2024. (utorak) s početkom u 9 sati u prostoriji Općine Orebić (velika dvorana).

Stranica 1 od 57