Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

20. sjednica Općinskog vijeća Općine Orebić sazvana je za dan 15. veljače 2024. (četvrtak) s početkom u 9 sati u prostoriji Općine Orebić (velika dvorana).

Pozivaju se zainteresirani da dostave pisma namjere za zakup javne površine u 2024. godini.

Komisija za dodjelu nagrada i drugih javnih priznanja Općinskog vijeća Općine Orebić donijela je zaključak kojim se pokreće postupak za predlaganje kandidata za javna priznanja koja se dodjeljuju prigodom blagdana Gospe Delorite - Dan Općine 10. svibnja 2024. godine.

U okviru Programa prekogranične suradnje Interreg Italija - Hrvatska 2021.-2027., prioritetne osi 5 Integrirano upravljanje za snažniju suradnju, specifičnog cilja 5.1. Druga djelovanja radi podupiranja boljeg upravljanja suradnjom, odobreno je sufinanciranje projekta M.A.R.I.O. (eng. Management of Actions to Reduce the outmIgration of yOung educated people) vrijednog 209.830,00 eura.

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 21. prosinca 2023., donijela Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, kako bi se omogućila isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovina.

Ova Anketa se provodi u sklopu izrade Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe na klimatske promjene Općine Orebić (SECAP).

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 68/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) i Zaključka Općinskog načelnika KLASA:350-02/22-01/01; URBROJ: 2117-17-2-23-24 od 15. prosinca 2023. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić objavljuje

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17) članka 46. Statuta Općine Orebić (Sl. gl. 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst, 03/21) i Odluke Općinskog načelnika od 28. prosinca 2023., objavljuje se

U ime Općine Orebić građanima nadolazeće blagdane čestitaju predsjednik Općinskog vijeća Mario Vekić i načelnik Tomislav Ančić:

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17) članka 46. Statuta Općine Orebić (Sl. gl. 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst, 03/21) i Odluke Općinskog načelnika od 18. prosinca 2023., objavljuje se

Aktualno:

Sve novosti