Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 68/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) i Zaključka Općinskog načelnika KLASA:350-02/22-01/01; URBROJ: 2117-17-2-23-24 od 15. prosinca 2023. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić objavljuje

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17) članka 46. Statuta Općine Orebić (Sl. gl. 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst, 03/21) i Odluke Općinskog načelnika od 28. prosinca 2023., objavljuje se

U ime Općine Orebić građanima nadolazeće blagdane čestitaju predsjednik Općinskog vijeća Mario Vekić i načelnik Tomislav Ančić:

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17) članka 46. Statuta Općine Orebić (Sl. gl. 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst, 03/21) i Odluke Općinskog načelnika od 18. prosinca 2023., objavljuje se

Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić radi u slijedećem radnom vremenu:

Na nekretninama zk.č.br. 177/1 ZGR, zk.č.br. 177/2 ZGR, zk.č.br. 925, zk.č.br.928 i zk.č.br. 929 sve upisane u zk.ul. br. 2075, u k.o. Orebić, Općina Orebić planira izgraditi poduzetnički inkubator s coworking prostorom i za digitalne nomade.

18. sjednica Općinskog vijeća sazvana je za dan 13. prosinca 2023.g. (srijeda) s početkom u 9:00 sati u prostoriji Općine Orebić (velika dvorana)

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o redu na pomorskom dobru provelo se u vremenu od 8. studenoga do 7. prosinca 2023. godine.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna Općine Orebić za 2024. godinu i projekcije Proračuna za 2025. i 2026. godinu provelo se u vremenu od 31. listopada do 30. studenoga 2023. godine.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Orebić provelo se u vremenu od 31. listopada do 30. studenoga 2023. godine.