Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE OREBIĆ na temelju članka 21. Odluke oizboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Orebić (Sl. gl. 03/14) dana 21. svibnja 2014.

o b j a v l j u j e

BIRAČKA MJESTA
NA PODRUČJU OPĆINE OREBIĆ

 

Na području Općine OREBIĆ određuju se biračka mjesta

 

1. Biračko mjesto broj                                              1.

TRSTENIK

PROSTORIJE MJESNOG ODBORA, TRSTENIK BB

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

TRSTENIK: DONJE SELO, GORNJE SELO, KRAJ

 

2. Biračko mjesto broj                                              2.

PIJAVIČINO

MJESNI ODBOR  PIJAVIČINO - HRVATSKA ČIT., PIJAVIČINO BB

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

PIJAVIČINO: DINGAČ ZAŠKOLJ, DONJE PIJAVIČINO, GORNJE PIJAVIČINO, PANTETIĆI

 

3. Biračko mjesto broj                                              3.

POTOMJE

PROSTORIJE DOMA POTOMJE, POTOMJE BB

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

POTOMJE: DINGAČ - BORAK, DINGAČ - POTOČINE, GRUDA, POTOMJE

 

4. Biračko mjesto broj                                              4.

DONJA BANDA

PROSTORIJE PZ "POSTUP" DONJA BANDA, DONJA BANDA BB

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

DONJA BANDA: GOLUBINICA, KOŠARNI DO, POSTUP, PRIZDRINA, ZAKAMENJE, ZAKOTORAC, ŽUPANJE SELO

 

5. Biračko mjesto broj                                              5.

PODOBUĆE - BORJE

KUĆA ANTE VEKARIĆA, PODOBUĆE - BORJE, PODOBUĆE - BORJE

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

PODOBUČE: BORJE, PODOBUČE

 

6. Biračko mjesto broj                                              6.

KUNA

PROSTORIJE OŠ KUNA, KUNA BB

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

KUNA PELJEŠKA: CRKVICE, GRUDE, HILIĆI, KUNA, PALIHNIĆI, TUDARAC, VUKOVIĆI, ZAGUINE

 

7. Biračko mjesto broj                                              7.

OSKORUŠNO

PROSTORIJE OŠ OSKORUŠNO, OSKORUŠNO BB

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

OSKORUŠNO: ORHANOVIĆI, OSKORUŠNO, PRIVOR, VELIKA PRAPRATNA, ZAGRUDA

 

8. Biračko mjesto broj                                              8.

OREBIĆ

DJEČJI VRTIĆ OREBIĆ, BANA J. JELAČIĆA 8

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

OREBIĆ: A. G. MATOŠA, AUGUSTINA T. UJEVIĆA, BANA I. MAŽURANIĆA, BANA J. JELAČIĆA 1-33 (NEPARNI), BANA J. JELAČIĆA 2-38A (PARNI), BRAĆE RADIĆ, DR. ANTE STARČEVIĆA 2-70 (PARNI), EUGENA KVATERNIKA, IVA DULČIĆA, IVANA GUNDULIĆA, KAP.F.MRČEVIĆA, KRALJA ZVONIMIRA, LJUDEVITA GAJA, S. S. KRANJČEVIĆA, ŠET. KNEZA DOMAGOJA 29-51 (NEPARNI), 30-52 (PARNI), TRSTENIČKA, PODGORJE: GLABALOVO, STANKOVIĆ: DUBRAVICA, MOKALO, PODVLAŠTICA, PUT PODVLAŠTICA, PUT STANKOVIĆ, RADEŠIĆI, SELO STANKOVIĆ 1-47 (NEPARNI), SELO STANKOVIĆ 2-46 (PARNI)

 

9. Biračko mjesto broj                                              9.

OREBIĆ

ZGRADA OPĆINE, OBALA POMORACA 24

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

OREBIĆ: AUGUSTA ŠENOE, BANA J. JELAČIĆA 35-55 (NEPARNI), BANA J. JELAČIĆA 40-80A (PARNI), BIZAROVA, BRUNA BUŠIĆA, CVITKOVIĆEVA, DALMATINSKA, DR. ANTE STARČEVIĆA 1-75 (NEPARNI), ĐIVOVIĆEVA, FISKOVIĆEVA, FRA AMBROZA TESTENA, GETA, GURIĆEVA, HRVATSKE MLADEŽI 2-8 (PARNI), IVANA LENDIĆA, IVANA MEŠTROVIĆA, JOZA OREBIĆA, JOZA ŠUNJA, KARDINALA A. STEPINCA, KAŠTEL, KERŠINA, KRALJA TOMISLAVA, M. CELESTINA MEDOVIĆA, MARKA MARULIĆA, MATICE HRVATSKE, OBALA POMORACA 1-39 (NEPARNI), 2-40 (PARNI), PELJEŠKA, PUT RUSKOVIĆA 2-58 (PARNI), ROKA BONFIOLA, ŠET. KNEZA DOMAGOJA 1-27 (NEPARNI), 2-28 (PARNI), TRG MIMBELLI, ZRINJSKO-FRANKOPANSKA, PODGORJE: NOVI RUSKOVIĆI, SELO RUSKOVIĆI 2-8 (PARNI)

 

10. Biračko mjesto broj                                              10.

OREBIĆ

HOTEL "BELLEVUE", OREBIĆ

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

OREBIĆ: BANA J. JELAČIĆA 57-91B (NEPARNI), BANA J. JELAČIĆA 82-96D (PARNI), HRVATSKE MLADEŽI 1-7 (NEPARNI), KRALJA TVRTKA, LJUBA BABIĆA, NAZOROVA, OBALA DR. FRANJE TUĐMANA, OBALA POMORACA 42-98 (PARNI), PUT KARMENA, PUT RUSKOVIĆA 3-61 (NEPARNI), SVETI KRIŽ, ŠET.KR.P. KREŠIMIRA IV, ŠETALIŠTE ŠKVAR, ULICA OD BLACA, ULICA OD STINA, PODGORJE: CELESTINOV PUT, PUT RUSKOVIĆ, SELO GURIĆI, SELO KARMEN, SELO LAMPALOVO, SELO RUSKOVIĆI 3-19 (NEPARNI)

 

11. Biračko mjesto broj                                              11.

KUĆIŠTE

PROSTORIJE ŠKOLE KUĆIŠTE, KUĆIŠTE

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

KUČIŠTE: KUČIŠTE

 

12. Biračko mjesto broj                                              12.

VIGANJ

HRVATSKI DOM VIGANJ, VIGANJ

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

NAKOVANJ: NAKOVANJ, VIGANJ: VIGANJ

 

13. Biračko mjesto broj                                              13.

LOVIŠTE

PROSTORIJE DOMA, LOVIŠTE

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

LOVIŠTE: LOVIŠTE

 

 

 

                                                                               Predsjednica povjerenstva

                                                                               Ines Vlahović Cibilić

Općinsko izborno povjerenstvo obavještava zainteresirane o radnom vremenu za predstojeće izbore za članove vijeća mjesnih odbora.

Na temelju članka 4. i članka 9. Odluke o zakupu javnih površina (Službeni glasnik Općine Orebić 15/03, 06/09 i 01/12 ) i Plana korištenja javnih površina za 2014.g, Općinski načelnik Općine Orebić raspisuje 

 

 

JAVNI NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA U 2014.g.

 

 

I. Predmet natječaja su javne površine na području Općine Orebić, određene Planom korištenja javnih površina za 2014.g., koje se mogu dati na korištenje javnim natječajem temeljem Odluke o zakupu javnih površina.

II. Javne površine daju se na javni natječaj po namjeni i lokaciji koja se definira opisno, a nalaze se u mjesnim odborima kako slijedi:

 

MJESNI  ODBOR  OREBIĆ :

1.ŠTANDOVI  I SLIČNI POKRETNI STOLOVI :

-    Kod “Bistra”,suveniri,bižuterija i ostalo ,jedno prodajno mjesto , 12,00 m2.

     Početna cijena za sezonu 2014.                                                   =12.000,00 kuna

-    Plaža “Trstenica”, suveniri, bižuterija i ostalo, tri štanda, svaki  po 10,00m2 

     Početna cijena za sezonu 2014.                                                   =10.000,00 kuna

-    Obala pomoraca i Šetelište Kneza Domagoja , prodaja  meda , lavande i ulja,

     dva prodajna mjesta po 10,00 m2.Lokacija ispod “Oaze” i na “Rivi” .

     Početna cijena za sezonu 2014.g.                                                 =15.000,00 kuna

-     Obala pomoraca i Šetalište Kneza Domagoja lažna tetovaža, jedno prodajno mjesto,

     4,00 m2 , u dogovoru s komunalnim redarom.

     Početna cijena za sezonu 2014.                                                     =5.000,00 kuna

-    Ispod “Mlinice” , štand za izradu i prodaju suvenira od kamena, 10,00 m2 .

     Početna cijena za sezonu 2014 .                                                  =14.000,00 kuna

-    Iznad nogometnog igrališta NK”Orebić “ štand za prodaju bižuterije , plažni

     program i drugo . Jedno prodajno mjesto , 12,00 m2.

     Početna cijena za sezonu 2014.                                                    =10.000,00 kuna

-    Štand za prodaju poljoprivrednih proizvoda (OPG), Šetalište Kneza Domagoja i Obala

     pomoraca . Dva prodajna mjesta , svaki po 6,00 m2.

     Početna cijena za sezonu 2014.                                                      =7.000,00 kuna

-    Štand za prodaju suvenira , bižuterije i lavande , ispod “Mlinice” jedno prodajno

     mjesto 12,00 m2.

     Početna cijena za sezonu  2014.                                                   =12.000,00 kuna

 

2. APARATI – ŠKRINJE ZA SLADOLED I RASHLADNE VITRINE ZA PIĆE:

-       Plaža “Trstenica”, dvije škrinje, lokacija u dogovoru s komunalnim redarom 3,00 m2.

Početna cijena  za sezonu 2014.                                                   =7.000,00 kuna

-       Rashladne vitrine za piće i škrinje za sladoled uz kioske na rivi, i škrinja za sladoled

na početku ulice “Hrvatske mladeži “ , svaka  po  3,00 m2.

      Početna cijena  za sezonu po komadu za sezonu 2                          =7.000,00 kuna

 

3. POKRETNI STALCI I APARATI ZA IGRE:

 

-    “Trg Mimbelli” , izrada i prodaja slika , jedno prodajno mjesto , 3,00 m2,

     Lokacija i u dogovoru s komunalnim redarom .

     Početna cijena za sezonu 2014.                                                   =10.000,00 kuna

-    Promidžbeni punkt  , karte za izlete,informacije,taxi usluge , tri prodajna mjesta,

     svako po 3,00 m2.Jedno prodajno mjesto “Trg Mimbelli” , dva prodajna mjesta “Riva”.

     Lokacija u dogovoru s komunalnim redarom.

     Početna cijena za sezonu 2014.                                                     =3.000,00 kuna

-    Obala pomoraca i Šetalište Kneza Domagoja, gumeni bomboni, jedno prodajno mjesto,

     3,00 m2, lokacija u dogovoru s komunalnim redarom.

     Početna cijena za 2014.g.                                                              = 3.000,00 kuna

-    Aparat za igre “buldozer” i drugo , Obala pomoraca i Šetalište Kneza Domagoja,

     površina svaki aparat po 2,00 m2,lokacija u dogovoru s komunalnim redarom.

     Početna cijena po aparatu za sezonu 2014.g.                                    =1.500,00 kuna  

 

 

4. APARATI ZA PRIPRAVLJANJE I PRODAJU:

 

-    Obala pomoraca i Šetalište Kneza Domagoja, palaćinke, dva prodajna mjesta po 3,00 m2.

     Lokacija u dogovoru s komunalnim redarom.

     Početna cijena za sezonu 2014.                                                           =5.000,00 kuna

-    Obala pomoraca i Šetalište Kneza Domagoja, kokice, jedno prodajno mjesto, 3,00 m2.

     Lokacija u dogovoru s komunalnim redarom.

     Početna cijena za sezonu 2014.                                                           =3.000,00 kuna

 

5. STOLOVI ZA UGOSTITELJSTVO I PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA:

 

-    Trg „ Mimbelli „ , slastičarnica  , površina 30,00 m2.

      Početna cijena za sezonu 2014.                                                        =18.000,00 kuna

-       Ispod „Mlinice“ , stolovi za ugostiteljstvo 15,00 m2.

Početna cijena za sezonu 2014.                                                         =9.000,00 kuna

-       Caffe slastičarna kod pošte , površine P1,P2 i P3 , površine 12,00 m2.

Početna cijena za sezonu 2014.                                                         =7.200,00 kuna

-       Stolovi za ugostiteljstvo pizzeria Obala pomoraca , površina 6,00 m2.

Početna cijena za sezonu 2014.                                                         =3.600,00 kuna

 

6. OSTALE JAVNE POVRŠINE U MO OREBIĆ :

 

-       Ispod „Oaze“ polovica javne površine od sredine prema zapadu , površine 8,00 m2.

Na javnoj površini nije dozvoljena nikakva djelatnost .

Početna cijena za sezonu 2014.                                                        =4.800,00 kuna

-       Javna površina ispred poslovnog prostora br.3. na nogometnom igralištu

       površine 12,00 m2 , voće i povrće .

       Početna cijena za 2014.                                                                   =7.000,00 kuna

 

MO TRSTENIK :

 

1. STOLOVI ZA UGOSTITELJSTVO:

 

-    Ispred konobe “Maris” , površina 20 m2 .

     Početna cijena za sezonu 2014.                                                            =7.000,00 kuna

-    Ispred “ Fast food”  , površina 20,00 m2.

     Početna cijena za 2014.                                                                       =3.500,00 kuna

 

2. KIOSCI:

 

-    Na rivi,jedan kiosk, razna prodaja površina  12,00 m2 .                                                            

     Početna cijena za  2014.god.   

                                                                                                               =5.000,00 kuna

MO VIGANJ:

 

1. ŠTAND :

 

 -  Za prodaju suvenira jedno prodajno mjesto, na rivi u Viganju , površina 3,00 m2.

    Početna cijena za 2014.god.                                                                   =2.500,00 kuna

 

2. APARATI ZA PRIPRAVLJANJE I PRODAJU:

 

-   Za prodaju palaćinki , lokacija u dogovoru s MO i komunalnim redarom , površina

    3,00 m2 , jedno prodajno mjesto.

    Početna cijena za sezonu 2014.                                                               =4.500,00 kuna

-   Javna površina kat.čest.450/10 KO Viganj , montažni objekt , površina 12,00 m2.

    Priprema i prodaja milk-shaka,miksanih napitaka, sokova od voća i povrća.

    Početna cijena za 2014.                                                                         =10.000,00 kuna

 

 

III.Uvjet za sudionike ovog javnog natječaja, za dobivanje javne površine na korištenje, je dokaz o  podmirenim svim obvezama prema Općini Orebić po bilo kojem osnovu.

 

 

IV.Ponuda mora sadržavati :

 

-       ime i prezime i adresu prebivališta podnositelja zahtjeva s preslikom osobne iskaznice, odnosno naziv tvrtke s preslikom upisa u sudski registar,

-       opis, odnosno oznaku javne površine za koju se upućuje zahtjev,

-       namjenu korištenja javne površine,

-       iznos ponuđene zakupnine,

-       ispravu, obrtnicu ili upis u sudski registar, kojom podnositelj zahtjeva dokazuje mogućnost obavljanja djelatnosti,

-       dragovoljci domovinskog rata, članovi obitelji poginulih hrvatskih branitelja ili hrvatski vojni invalidi domovinskog rata, moraju kao dokaz dostaviti pravovaljanu ispravu.

 

V. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave javnog natječaja u “Dubrovačkom vijesniku” a ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici , preporučenom poštanskom pošiljkom s naznakom “za  natječaj – ne otvaraj “, na adresu Općina Orebić, Obala pomoraca 24, 20250 Orebić.

 

VI.Međusobni odnosi regulirati će se Ugovorom o zakupu javne površine.

 

VII.Pismeni otpravak odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostaviti će se svim sudionicima natječaja odmah po donošenju.

 

 

 

Klasa:363-05/14-02/01                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK

Ur.broj:2138/03-03-14-02                                                                        Tomislav Ančić

 

NA KRAJU DANA DOČEKAJMO NOĆ U MUZEJU......... od 17. do 21. sat  - 17. 5. 2014. (subota)

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Orebć za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora, objavljuje Obvezatne upute, napomene za stranke i koalicije, odnosno liste birača, te potrebne obrasce potrebne za kandidaturu i provođenje izbora.

Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije obavještava zainteresiranu javnost o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko - građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju 'Podvlaštica' u Općini Orebić

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavila je Javni poziv za dodjelu oznake "Hrvatski otočni proizvod"

Utorak, 13 Svibanj 2014 19:22

Europa za građane

Ured za udruge Vlade RH objavio je informacije vezano za provedbu programa 'Europa za građane' u Republici Hrvatskoj.

Županijsko izborno povjerenstvo Dubrovačko-neretvanske županije za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske oglašava biračka mjesta na području općine Orebić.

Svim građanima općine Orebić želimo sretan Dan općine Orebić i blagdan Gospe Delorite.