Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Temeljem članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), raspisan je natječaj za radno mjesto:

Temeljem članka 19. U svezi sa člankom 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), raspisan je oglas za radno mjesto:

Viši referent naplate komunalne naknade - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, do povratka službenice s bolovanja.

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orebić, raspisuje

Na temelju članka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) i temeljem Plana prijma u službu u JUO za 2021. (Sl. gl. 01/21), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orebić, raspisuje

Dubrovačko-neretvanska županija je u prosincu 2020. godine pristupila izradi Operativnog plana razvoja cikloturizma Dubrovačko-neretvanske županije, te ovim putem poziva zainteresirane dionike (predstavnike gradova, općina, turističkih zajednica, turističkih agencija, predstavnike ugostitelja i smještajnih objekata, biciklističke udruge i sl.) koji se žele informirati te svojim prijedlozima doprinijeti razvoju cikloturizma na području Dubrovačko-neretvanske županije da se prijave na sudjelovanje na radionici.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o uređenju cestovnog prometa na području općine Orebić provelo se u vremenu od 03. do 15. veljače 2021. godine.

U sklopu provedbe LAG-ovog projekta „Želim pomagati“ 9. veljače 2021. godine podijeljen je prvi paket kućanskih potrepština i osnovnih higijenskih proizvoda u 2021. godini, odnosno peti paket od početka provedbe projekta.

Pozivaju se zainteresirani da dostave pisma namjere za zakup javne površine u 2021. godini.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13,92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20) u članku 5. propisao je kako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u skladu s odredbama Zakona i po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za unutarnje poslove uređuje promet na svom području. Budući je Zakon pretrpio niz promjena, a zbog potreba Općina je izradila elaborate o uređenju prometa u pojedinim naseljima, na koje je MUP dao suglasnost, uređenje prometa je trebalo uskladiti sa Zakonom i elaboratima što je rezultiralo ovakvim prijedlogom Odluke.

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić dana 25. siječnja 2021. daje