Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odlukama Stožera civilne zaštite RH obustavljena je većina brodskih i brzobrodskih linija, uveden poseban režim za ukrcaj na trajekte, a obustavljeni su i svi oblici cestovnog javnog prijevoza osim taksija.

 Načelnik Općine Orebić obavještava stanovnike Općine Orebić: da će sve informacije u vezi funkcioniranja rada i života u novonastalim okolnostima zbog Koronavirusa na području općine Orebić moći dobiti na E- mail adresi:

U razgovoru s Župnim uredom Orebić, saznajemo da se sve svete mise, slavlja sakramenata, sakramentala, pučke pobožnosti, župna slavlja i drugi događaji otkazuju do daljnjeg.

Stožer civilne zaštite Općine Orebić poziva građane da se pridržavaju mjera zdravstvenog nadzora i samoizolacije koje su na snazi od jučer odlukom Ministarstva zdravstva.

Na temelju članka 48. Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (''Narodne novine '', broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/7, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 4. stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (''Narodne novine'', broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17) članka 46. Statuta Općine Orebić (Sl. gl. 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst), a sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske od 13. ožujka 2020.g, preporukama Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko- neretvanske županije i Stožera civilne zaštite Dubrovačko- neretvanske županije načelnik Općine Orebić donosi

Preporuka svim građankama i građanima s područja općine Orebić pažljivo slijedite upute Stožera civilne zaštite općine Orebić koji će izdavati preporuke po uputuma epidemiologa i infektologa te županijskog Stožera civilne zaštite kako nebismo ugrozili sebe ili svoje najbliže i kako bismo kroz ovaj proces koji je vrlo ozbiljan, prošli sa što manje neželjenih situacija.

Stožer civilne zaštite Općine Orebić aktivno djeluje sukladno zakonskim obavezama i potrebama na terenu - prati situaciju u vezi s opasnošću od epidemije novog koronavirusa COVID-19 (SARS—CoV-2), te je u kontinuiranom kontaktu s nadležnim županijskim i nacionalnim tijelima. U slučaju potrebe pravodobno ćemo reagirati konkretnim mjerama na području općine Orebić.

Ponedjeljak, 02 Ožujak 2020 09:29

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) članka 46. Statuta Općine Orebić (Sl.gl. 02/13, 03/18, 08/18 - pročišćeni tekst) i odluke Općinskog vijeća od 10. prosinca 2019. objavljuje se

Pozivaju se zainteresirani da dostave pisma namjere za zakup javne površine u 2020. godini.

Komisija za dodjelu nagrada i drugih javnih priznanja Općinskog vijeća Općine Orebić donijela je zaključak kojim se pokreće postupak za predlaganje kandidata za javna priznanja koja se dodjeljuju prigodom