Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba općine Orebić (Sl. gl. 01/20) Općinski načelnik raspisuje

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba općine Orebić (Sl. gl. 01/20) Općinski načelnik raspisuje

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 10. stavak 3. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Orebić (Sl. gl. 01/20) i članka 46. Statuta Općine Orebić (Sl. gl. 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst, 02/20, 06/21), općinski načelnik Općine Orebić dana 30. siječnja 2023. donio je

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), i Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora Općinskog vijeća od 20. prosinca 2022. (Sl. gl. 12/22), Općina Orebić raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnog prostora

Subota, 24 Prosinac 2022 11:26

Blagdanska čestitka građanima

U ime Općine Orebić građanima su božićnu i novogodišnju čestitku uputili Predsjednik Općinskog vijeća i Načelnik:

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Orebić saziva se za dan 20. prosinca 2022. (utorak) s početkom u 9:00 sati u prostoriji Općine Orebić (velika dvorana).

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna općine Orebić za 2023. godinu i projekcija Proračuna za 2024. i 2025. godinu održano je u vremenu od 4. studenoga do 4. prosinca 2022. godine.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu o prijedlogu Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Orebić održano je u vremenu od 22. kolovoza do 21. rujna 2022. godine.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu o prijedlogu Odluke o držanju kućnih ljubimaca provelo se u vremenu od 10. kolovoza do 9. rujna2022. godine.

Dubrovačko-neretvanska županija započela je s izradom „Analize postojeće mreže linija javnog županijskog autobusnog prijevoza putnika na području Dubrovačko-neretvanske županije uz nacrt prijedloga optimizacije“.