Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Jedinstveni upravni odjel

pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Ime i prezime: Ines Vlahović-Cibilić
Kontakt telefoni: 713-028, 713-678
 
administrativna tajnica načelnika
Ime i prezime: Tereza Ruvo
Kontakt telefoni: 713-678
 
viši referent naplate općinskih poreza
Ime i prezime: Anka Radojković
Kontakt telefoni: 713-028
 
računovodstveni referent
Ime i prezime: Goran Kurilj
Kontakt telefoni: 713-028
 
viši referent naplate komunalne naknade
Ime i prezime: Meri Kurilj | privremeno je mijenja Ivana Cibilić
Kontakt telefoni: 713-028
 
komunalni referent
Ime i prezime: Marijan Lovrinčević
Kontakt telefoni: 713-869, 0993146421
 
komunalni redar
Ime i prezime: Tonći Čulina
Kontakt telefoni: 713-869, 0993146423
 
komunalni i prometni redar
Ime i prezime: Ivan Guć
 
domar-elektromehaničar
Ime i prezime: Želimir Dragičević
 
spremačica
Ime i prezime: Stanka Mrgudić