Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Ponedjeljak, 19 Prosinac 2022 10:08

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Orebić - 20. prosinca 2022. (utorak) s početkom u 9:00 sati

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Orebić saziva se za dan 20. prosinca 2022. (utorak) s početkom u 9:00 sati u prostoriji Općine Orebić (velika dvorana).

Za sjednicu je predložen slijedeći:

Dnevni red

1. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Orebić za 2022. g.
2. Prijedlog Izmjena i dopuna programa gradnje komunalne infrastrukture za 2022. g.
3. Prijedlog Izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. g.
4. Prijedlog Proračuna Općine Orebić za 2023. i projekcije proračuna za 2024. i 2025. g
5. Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2023. g.
6. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2023. g.
7. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orebić za 2023. g.
8. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. g.
9. Prijedlog višegodišnjeg plana uravnoteženja Proračuna Općine Orebić za razdoblje 2023.-2025. g.
10. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u 2023. g.
11. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2023. g.
12. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2023. g.
13. Prijedlog Programa javnih potreba u javnom zdravstvu u 2023. g.
14. Prijedlog Socijalnog programa Općine Orebić za 2023. g.
15. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2023. g.
16. Prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Proračuna Općine Orebić
17. Informacije o stanju u KTD-u Bilan
18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosi na prijedlog Godišnjeg plana rada Razvojne agencije Općine Orebić za 2023. g.
19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. g. Razvojne agencije Općine Orebić
20. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora
21. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2023. g.
22. Prijedlog Zaključka o dodjeli suglasnosti za dohranu plaža na području Općine Orebić
23. Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
24. Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

 

Materijale za sjednicu možete preuzeti ovdje:

 

 

Aktualno:

Sve novosti