Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Petak, 13 Ožujak 2015 11:46

14. sjednica Općinskog vijeća u subotu, 14. ožujka u 18:00 sati

Sa sjednice Općinskog vijeća Sa sjednice Općinskog vijeća Foto: orebic.com.hr

Četrnaesta sjednica aktualnog saziva Općinsko vijeća općine Orebić sazvana je za dan 14. ožujka 2015. godine (subota) s početkom u 18:00 sati u dvorani Općine Orebić.

 

za sjednicu je predložen slijedeći:

DNEVNI  RED

1.Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Orebić za razdoblje lipanj-prosinac 2014. godine
2.Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
3.Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
4.Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
5.Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone "Podvlaštica"
6.Prijedlog Odluke o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Orebić
7.Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Orebić
8.Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina KO Orebić zgr. 811 i čz. 1124/3
9.Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina KO Orebić zgr. 397 i čz. 1079/3
10.Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina KO Orebić zgr. 396 i čz. 1079/2
11.Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine KO Orebić čz. 1096
12.Prijedlog odluke o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Općine Orebić
13.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu za komunalne djelatnosti KTD "Bilan" – Orebić, putem izravnog financiranja HBOR-a
14.Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Orebić u 2014. godini
15.Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnog odbora Viganj
16.Zaključak o dodjeli suglasnosti za dohranu plaža na području Općine Orebić

Poziv s dnevnim redom, te materijale po točkama dnevnog reda možete preuzeti ispod članka.

Aktualno: