Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Petak, 06 Kolovoz 2021 10:19

2. sjednica Općinskog vijeća - u subotu, 7. kolovoza u 9 sati

Na temelju članka 33. Statuta Općine Orebić (Sl.gl. 06/20 - pročišćeni tekst, 03/21), sazvana je 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Orebić

za dan 7. kolovoza 2021. (subota) s početkom u 9 sati u prostorijama Općine Orebić (velika dvorana).

Za sjednicu je predložen slijedeći Dnevni red:

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Orebić za 2020.g.
 2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.g.
 3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g.
 4. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za proračun i financije
 5. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu nagrada i drugih javnih priznanja
 6. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za školstvo, šport i kulturu
 7. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za male luke, lučice i nerazvrstane ceste
 8. Prijedlog Odluke o imeno9vanju Komisije za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
 9. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za gospodarstvo
 10. Prijedlog Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Općine Orebić do 2020.
 11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenjui komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
 12. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
 13. Prijedllog Odluke o osnivanju Poslovne zone Kuna

Ovdje možete preuzeti materijale po točkama dnevnog reda:

 

Aktualno:

Sve novosti