Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Petak, 18 Srpanj 2014 19:25

HOTSPOT OREBIĆ 2014.

 Krajem svibnja 2014. godine ministar turizma, Darko Lorencin, donio je odluku o odabiru projekata temeljem Programa poticanja slobodnog pristupa Internetu u turističkim destinacijama „Hotspot Croatia“. Na temelju te odluke nedavno je potpisan i ugovor prema kojem se projekt „Hotspot Orebić“ sufinancira u iznosu od 30.000.00 kn. 

Radi se o postavljanju 5 novih pristupnih točaka koje će pokrivati plažu Trstenica u Orebiću i plažu Liberan u Vignju. Ministartsvo turizma odobrilo je sredstva iz Fonda za razvoj turizma kojima će se sufinancirati projekt čija je ukupna vrijednost 60.000,00 kn sa 50.  

Uvođenjem navedenih HOTSPOT točaka povećati će se konkurentnost i doprinijeti će se stvaranju imidža i jačanju razvoja Općine Orebić kao turističke destinacije koja turistima na raspolaganje daje korištenje besplatnog interneta. Ministarstvo turizma  ovim programom želi potaknuti turističku potrošnja u destinaciji kroz veću dostupnost informacija, kao i e-marketing i e-prodaja turističke ponude. 
 
Ukupna sredstva za financiranje ovog Programa iznose 2.000.000,00 kn, a sufinancirat će se 103 projekta jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave. Aplikaciju na ovaj natječaj pripremila je volonterka LAG-a 5 Katarina Slejko, te će odsada  infomacije modernom turistu biti dostupne i na području Općine Orebić.  

Aktualno: