Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora 2019. (9)

Na temelju članka 67. Statuta Općine Orebić (Sl. gl. 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Orebić na svojoj 15. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2018. donijelo je

Stranica 2 od 2