Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Petak, 04 Siječanj 2019 18:58

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Trstenik, Pijavičino, Potomje

Na temelju članka 67. Statuta Općine Orebić (Sl. gl. 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Orebić na svojoj 15. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2018. donijelo je

O D L U K U
o raspisivanju izbora za članove vijeća
mjesnih odbora Trstenik, Pijavičino, Potomje

I.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora Trstenik, Pijavičino, Potomje


II.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 10. veljače 2019.


III.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Orebić.


Klasa:013-03/18-01/07
Urbroj:2138/03-02-18-01
Orebić, 27. prosinac 2018.

Predsjednik vijeća
Mario Vekić, v.r.