Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Natječaji (194)

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovoga Javnog natječaja (u nastavku teksta: Natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga na području općine Orebić koji će se financirati iz proračuna općine Orebić u 2019. godini.

Na osnovi članka 38. I 41. Zakona o ustanovama (NN, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 26. Zakona o muzejima (NN, broj 61/2018) i čl. 22. Statuta Pomorskog muzeja Orebić Načelnik Općine Orebić raspisuje:

O B A V I J E S T
O SUBVENCIONIRANJU NABAVKE
ŠKOLSKIH UDŽBENIKA
ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA


Općina Orebić obavještava roditelje učenika osnovnih škola na području Općine Orebić da će za školsku 2018./2019. godinu subvencionirati nabavku školskih udžbenika i to prema sljedećim kriterijima:

Dubrovačko-neretvanska županije, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju objavljuje Ponovnu javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije i strateške studije utjecaja na okoliš prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije