Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Natječaji (166)

Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13) Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić dana 23. prosinca 2013. daje

Objava popisa Ugovora koje je Općina sklopila s fizičkim ili pravnim osobama tijekom 2013., a kao oblik jačanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu Općine Orebić

Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma donijelo je Rješenje o određivanju glasačkih mjesta.

Stranica 21 od 21