Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Natječaji

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicana lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

OBAVIJEST

Pozivaju se zainteresirani podnositelji da dostave pisma namjere za zakup javnih površina u 2019. godini.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Odbor za dodjelu javnih priznanja

objavljuje

P O Z I V

za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja

Na temelju članka 11. stavka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) i članka 46. Statuta Općine Orebić (Službeni glasnik 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst) općinski načelnik Općine Orebić dana 05. siječnja 2019. godine donosi