Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Natječaji

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) objavljuje se

Ovdje možete pogledati Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Orebić-Podgorje-Stanković.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) i Zaključka Općinskog načelnika Klasa: 350-02/15-01/09, Urbroj: 2138/03-03-16-18 od 07. studenoga 2016., daje se:

Ovdje možete pronaći Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orebić.