Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Natječaji (204)

Na temelju članka 19. i 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor komunalno-prometnog redara dana 22. ožujka 2021. daje

Na temelju Zakona o cestama (“Narodne novine” br:84/11,22/13,54/13,148/13 i 92/14), i članka 61. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (“Narodne novine br:16/07,152/08,124/10,56/13,121/16 i 09/17) te članka 81.Pravilnika o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (“Narodne novine” br:86/07), Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić kao naručitelj geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta – ulica , objavljuje

Temeljem članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), raspisan je natječaj za radno mjesto:

Temeljem članka 19. U svezi sa člankom 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), raspisan je oglas za radno mjesto:

Viši referent naplate komunalne naknade - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, do povratka službenice s bolovanja.