Natječaji

Općina Orebić obavještava roditelje učenika osnovnih škola na području Općine Orebić da će za školsku 2015./2016. godinu subvencionirati nabavku školskih udžbenika i to prema sljedećim kriterijima:

Općina Orebić obavještava roditelje učenika upisane u I. razred osnovnih škola na području Općine Orebić da će za školsku 2015./2016. godinu financirati nabavku školskih udžbenika.

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić dana 24. kolovoza 2015. daje

Zapisnik sa sastanka Komisije za procjenu šteta od elementarne nepogode održanog dana 06.kolovoza u 10:00 sati u uredu načelnika Općine Orebić.