Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Ponedjeljak, 19 Studeni 2018 12:02

3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Mediteran

Otvoren je 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Mediteran.

U ovom pozivu je dozvoljen samo jedan tip projekata, a radi se o modularnim projektima, koji se odnose na testiranje i kapitalizaciju, s posebnim naglaskom na otoke i slabo naseljena područja.
Prijaviti se mogu javne i privatne organizacije sa sjedištem u regijama mediteranskog područja.
Predviđeni iznos sredstava po projektu je između 2,5 i 4 milijuna eura, a intenzitet potpore je 85 posto troškova projekta. Proces prijave se provodi u dvije faze te se obje podnose elektroničkim putem. Samo projekti koji prođu prvu fazu će sudjelovati u drugoj fazi. Predviđeni početak projektnih aktivnosti je u studenom 2019. godine. Rok za pred-prijavu (prva faza) je 31. siječnja 2019. godine.
Program je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje koji pruža podršku regionalnoj suradnji između država mediteranskog područja tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020. Opći cilj INTERREG Med programa je promicanje održivog rasta u mediteranskom području poticanjem inovativnih koncepata i praksi, racionalnog korištenja resursa i podupiranjem društvene integracije kroz pristup temeljen na teritorijalnoj suradnji. Ukupan proračun Programa suradnje iznosi 275.905.320 eura.
Više informacija o procesu prijave te natječajnoj dokumentaciji možete pronaći na službenoj web stranici INTERREG Med programa.

https://interreg-med.eu/fund-my-project/calls/third-call-for-modular-projects/