Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Ponedjeljak, 18 Ožujak 2024 09:40

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆINU OREBIĆ KOJE PROVODE UDRUGE 2024

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 10. stavak 3. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Orebić (Sl. gl. 01/20) i članka 46. Statuta Općine Orebić (Sl. gl. 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst, 02/20, 06/21), općinski načelnik Općine Orebić dana 18. ožujka 2024. donio je

 

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆINU OREBIĆ KOJE PROVODE UDRUGE

I.

Godišnji plan raspisivanja natječaja Općine Orebić za financiranje programa i projekata od interesa za Općinu koje provode udruge utvrđuje se kako slijedi:

Naziv tijela

Naziv natječaja

Ukupna vrijednost natječaja

Okvirni broj planiranih ugovora

Raspon sredstava namijenjenih financiranju pojedinog programa/projekta

Planirano vrijeme objave natječaja

Financijska podrška se očekuje na rok

Napomena

Jedinstveni upravni odjel

Poziv za predlaganje Programa udruga za manifestacije u kulturi

25.000,00

5

1.000,00 – 10.000,00

ožujak 2024.

12 mjeseci

 

Jedinstveni upravni odjel

Poziv za predlaganje Programa udruga za izdavačku djelatnost

660,00

2

100,00 – 660,00

ožujak 2024.

12 mjeseci

 

Jedinstveni upravni odjel

Poziv za predlaganje Programa udruga za javne potrebe u kulturi

42.000,00

7

1.000,00 – 12.000,00

ožujak 2024.

12 mjeseci

 

Jedinstveni upravni odjel

Poziv za predlaganje Programa udruga za javne potrebe u sportu

90.000,00

12

700,00 – 26.000,00

ožujak 2024.

12 mjeseci

 

Jedinstveni upravni odjel

Poziv za predlaganje Programa udruga koje doprinose kvaliteti života umirovljenika

1.300,00

1

100,00 - 1.300,00

ožujak 2024.

12 mjeseci

 

Jedinstveni upravni odjel

Poziv za predlaganje Programa udruga iz područja poljoprivrede

4.000,00

3

1.000,00 – 2.000,00

ožujak 2024.

12 mjeseci

 

Jedinstveni upravni odjel

Poziv za predlaganje Programa udruga za humanitarno djelovanje

6.500,00

4

1.000,00 – 2.000,00

ožujak 2024.

12 mjeseci

 

 

II.

Ovaj Godišnji plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim stranicama Općine Orebić www.orebic.hr, i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

KLASA:402-01/24-01/01
URBROJ:2117-17-2-24-01
Orebić, 18. ožujka 2024.                                                                                                                             

Općinski načelnik 
Tomislav Ančić v.r.