Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Nedjelja, 07 Siječanj 2024 12:38

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA OREBIĆ-PODGORJE-STANKOVIĆ

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 68/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) i Zaključka Općinskog načelnika KLASA:350-02/22-01/01; URBROJ: 2117-17-2-23-24 od 15. prosinca 2023. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA OREBIĆ-PODGORJE-STANKOVIĆ

I. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Orebić-Podgorje-Stanković (dalje u tekstu: Prijedlog Plana) trajat će 15 dana, od 08. do 22. siječnja 2024.
II. Javni uvid u Prijedlog Plana moći će se izvršiti u prostorijama Općine Orebić, Obala pomoraca 24., radnim danom od 09,00 do 12,00 sati i na mrežnim stranicama Općine www.orebic.hr.
III. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se 16. siječnja 2024. u 10:00 sati, u prostorijama Općine, velika dvorana.
IV. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se podnositi postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja, u zapisnik davanjem prijedloga i primjedbi tijekom javnog izlaganja i dostavljanjem prijedloga i primjedbi u pisanom obliku na adresu: Općina Orebić, Obala pomoraca 24., Orebić do zaključno 22. siječnja 2024. godine.
V. Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku, čitko napisanog sadržaja, imena i prezimena te adrese i potpisa podnositelja.
VI. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izviješća o javnoj raspravi.

KLASA: 350-02/22-01/01
URBROJ: 2117-17-2-23-25
Orebić, 27. prosinca 2023.

Pročelnica
Ines Vlahović Cibilić