Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Četvrtak, 21 Svibanj 2015 10:31

Javni natječaj za zakup javnih površina u 2015.

Temeljem članka 4. i članka 28. Odluke o zakupu javnih površina (Službeni glasnik Općine Orebić 15/03, 06/09 i 01/12) I Plana korištenja javnih površina za 2015. Općinski načelnik Općine Orebić raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA U 2015.

 

I. Predmet natječaja su javne površine na području Općine Orebić, određene Planom korištenja javnih površina za 2015.

II. Javne površine daju se na javni natječaj po namjeni i lokaciji koja se definira opisno, a nalaze se u mjesnim odborima kako slijedi:

 

MJESNI  ODBOR  OREBIĆ :

 

1. KIOSCI , J.P. ZA UGOSTITELJSKE USLUGE:

-  Obala pomoraca ,prodaja novina,duhan,ostala trgovačka roba,paketi, vitrine za pića  ,

   jedan kiosk, površina 18,00 m2.

   Početna cijena za 2015.g.                                                              =25.000,00 kn.-

-  Obala pomoraca , fast-food,ugostitaljska usluga, sa stolovima i stolicama na j.p.

   Površina kioska 28,00 m2 .           

   Početna cijena za 2015.g.                                                              =36.000,00 kn.-

-  Obala pomoraca ispod Vile Marije , fast-food , kiosk , ugostiteljske usluge,

   Površina 10,00 m2.

   Početna cijena za 2015.g.                                                               =14.000,00 kn.-

-  Obala pomoraca – agencijske usluge,mjenjačnica , renta-car,taxi , suveniri ,

   Površina 14,00 m2.

   Početna cijena za 2015.g.                                                               =15.000,00 kn.-

-  Parkiralište Bistro , agencijske usluge , mjenjačnica,renta car,taxi,suveniri,

   Površina 14,00 m2.

   Početna cijena za 2015.g.                                                               =15.000,00 kn.-

-  Iznad nogometnog igrališta , jedan kiosk  , prodaja novina , duhana,

   ostala trgovačka roba , vitrina za piće , paketi,

   Površina 14,00 m2.                 

   Poćetna cijena za sezonu 2015.g.                                                    =15.500,00 kn.-

-  Jedrenjak ispod Mlinice – javna površina  ugostiteljske usluge ,

   Površina 90,00 m2

   Početna cijena za 2015.g.                                                               =54.500,00 kn.-

2. ŠTANDOVI  I SLIČNI POKRETNI STOLOVI :

-    Kod “Bistra”, suveniri,bižuterija i ostalo ,jedno(1) prodajno mjesto , 12,00 m2.

     Početna cijena za sezonu 2015.                                                      =8.000,00 kn.-

-    Plaža “Trstenica”, suveniri, bižuterija i ostalo, dva(2) štanda, svaki  po 10,00m2 

     Početna cijena za sezonu 2015.                                                      =5.000,00 kn.-

-    Obala pomoraca ,prodaja  meda,lavande i ulja, jedno(1)prodajno mjesto 10,00 m2.

     Lokacija ispod “Oaze”

     Početna cijena za sezonu 2015.g.                                                  =15.000,00 kn.-

-     Obala pomoraca ili Šetalište Kneza Domagoja , lažna tetovaža, jedno prodajno mjesto,

     4,00 m2 , u dogovoru s komunalnim redarom.

     Početna cijena za sezonu 2015.                                                      =5.000,00 kn.-

-    Ispod “Mlinice” , jedan (1 ) štand za izradu i prodaju suvenira od kamena, 10,00 m2 .

     Početna cijena za sezonu 2015 .                                                    =12.000,00 kn.-

-    Iznad nogometnog igrališta NK”Orebić “ štand za prodaju bižuterije, odjeće, plažni

     program i drugo . Jedno prodajno mjesto , 20,00 m2.

     Početna cijena za sezonu 2015.                                                    =15.000,00 kn.-

-    Štandovi za prodaju poljoprivrednih proizvoda (OPG),Šetalište Kneza Domagoja ispod

     Lagera (Ex Beobanka ) , četri (4 ) prodajna mjesta , svaki po 6,00m2.

     Početna cijena za 2015.g. , jedno prodajno mjesto.                          =5.000,00 kn.-

-    Štand ispod Mlinice , za prodaju suvenira , bižuterije , lavande , jedno prodajno mjesto,

     Površina 12,00 m2. Početna cijena za 2015.g.                                 =12.000,00 kn.

-    Obala pomoraca ili Šetalište Kneza Domagoja , štand za prodaju bižuterije,odjeće,

     plažni program i drugo,jedno(1)prodajno mjesto , površina 12,00 m2.

     Početna cijena za 2015.g.                                                               =12.000,00 kn.-

-    Ispod Ventilatora , prodaja obuće – japanke ,jedno(1)prodajno mjesto , 4,00 m2.

     Početna cijena za 2015.g.                                                                =4.000,00 kn.-

 

3. APARATI – ŠKRINJE ZA SLADOLED I RASHLADNE VITRINE ZA PIĆE:

-     Rashladna vitrina  za sladoled i prodaja sendvića, ispred  “Bilana” , površina 8,00 m2.

      Početna cijena za 2015.g.                                                             =12.000,00 kn.-                                          

-     Plaža “Trstenica”, dvije škrinje za sladoled , lokacija u dogovoru s komunalnim redarom .

      Površina za svaku 3,00 m2.

      Početna cijena  za svaku , sezona 2015.                                          =2.500,00 kn.-

-     Škrinja za sladoled uz kiosk na rivi , površina 3,00 m2.

Početna cijena za 2015.g.                                                              =3.500,00 kn.-

-    Rashladna vitrina za sladoled , na početku ulice “Hrvatske mladeži “ ,

      povšina 6,00 m2.

      Početna cijena  za 2015.g.                                                             =10.000,00 kn.-

4. POKRETNI STALCI I APARATI ZA IGRE:

-    “Trg Mimbelli” , izrada i prodaja slika , jedno prodajno mjesto , 3,00 m2,

     Lokacija i u dogovoru s komunalnim redarom .

     Početna cijena za sezonu 2015.                                                       =3.000,00 kn.-

-    Promidžbeni punkt ,karte za izlete,polupodmornica ,informacije, dva (2) prodajna mjesta,

     svako po 3,00 m2.

     Jedno prodajno mjesto “Trg Mimbelli”-izleti , drugo putnički terminal-polupodmornica.

     Lokacija u dogovoru s komunalnim redarom.

     Početna cijena za sezonu 2015.                                                       =3.000,00 kn.-

-    Obala pomoraca i Šetalište Kneza Domagoja, gumeni bomboni, dva(2) prodajna mjesta,

     Površine 3,00 m2, lokacija u dogovoru s komunalnim redarom.

     Početna cijena za 2015.g.                                                              = 3.000,00 kn.-

-    Aparat za igre -buldozer i drugi , Obala pomoraca i Šetalište Kneza Domagoja,

     površina za svaki aparat po 2,00 m2,lokacija u dogovoru s komunalnim redarom.

     Početna cijena po aparatu za sezonu 2015.g.                                   = 1.500,00 kn.-  

-    Reklamni pano , promidžbeni materijalali , površina ispred turističke agencije

     “Dalmatino” ,Šetalište Dr.Franje Tuđmana, površina 4,00 m2.

     Početna cijena za 2015.g.                                                               = 1.500,00 kn.-

5. APARATI ZA PRIPRAVLJANJE I PRODAJU:

-    Obala pomoraca i Šetalište Kneza Domagoja, palaćinke, dva (2) prodajna mjesta

     po 3,00 m2.

     Lokacija u dogovoru s komunalnim redarom.

     Početna cijena za sezonu 2015.                                                       =5.000,00 kn.-  

6. STOLOVI ZA UGOSTITELJSTVO I PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA:

-    Kneza Domagoja , javna površina ispod Rožanković-Cibilić , površina 6,00 m2.

     Početna cijena za 2015.g.                                                              =3.600,00 kn.-

-    Trg „ Mimbelli „ , slastičarnica  , površina P1 ispred objekta , površina 18,00 m2.

     Početna cijena za  2015. g.                                                          =10.800,00 kn.-   

-    Trg „Mimbelli“, površina P2 ,istok, ½ površine ispod Hotela „Mimbelli“, površina  20,00 m2. 

     Početna cijena za  2015.g.                                                           =12.000,00 kn.-  

-    Trg „Mimbelli“,površina P3 , zapad,½ površine ispod Hotela „Mimbelli“ , površina  20,00 m2.

      Početna cijena za 2015.g.                                                           =12.000,00 kn.-

-    Trg „Mimbelli“ , površina P4 , istok,½ između skala Miošić i kuće Štuk , površina 12,00  m2.

     Početna cijena za 2015.g.                                                             =7.200,00 kn.-

-    Trg“Mimbelli“ , površina P5 , zapad ½ između skala Miošić i kuće Štuk  , površina 12,00 m2.

     Početna cijena za 2015.g.                                                             =7.200,00 kn.-

-    Trg „Mimbelli“ , površina P6 , između fontane i „Fine“ , površina 13,00 m2.

      Početna cijena za 2015.g.                                                            =7.800,00 kn.-

-    Trg „Mimbelli“ , površina P7 , između fontane i muzeja , površina 20,00 m2

      Početna cijena    za 2015.g.                                                         =12.000,00 kn.-  

-    Trg „Mimbelli“ , ispod muzeja , prikuće u ogradi,površina  25,00 m2.

     Početna cijena za 2015.g.                                                             =15.000,00 kn.-               

-     Ispod Broda –mlinica  , stolovi za ugostiteljstvo 15,00 m2.

Početna cijena za 2015.                                                               =9.000,00 kn.-

-    Caffe slastičarna kod pošte , površine P1,P2 , P3 i P4 površine 20,00 m2.

Početna cijena za 2015.                                                              =12.000,00 kn.-

-    Stolovi za ugostiteljstvo pizzeria Obala pomoraca , površina 6,00 m2.

Početna cijena za  2015.                                                               =3.600,00 kn.

-    Stolovi za ugostiteljstvo , uz ogradu , na mjestu izmještenih kioska na rivi .

       Površina 30,00m2.

Početna cijena za 2015.g.                                                            =18.000,00 kn.-

 

7. PARKIRALIŠTA:

-    Parkirna mjesta iznad nogometnog igrališta , od štanda do zida Piantanida.

Broj parkirnih mjesta dva (2).Površina 10,00 m2 za jedno mjesto.

Površina 20,00m2.

Početna cijena za jedno(1) parkirno mjesto 2015.g.                            =1.000,00 kn.-

 

8. OSTALE JAVNE POVRŠINE U MO OREBIĆ:

-    Ispod „Oaze“ polovica javne površine od sredine prema zapadu .

       Površina 8,00 m2.

Na javnoj površini nije dozvoljena nikakva djelatnost .

Početna cijena za  2015.g.                                                               =4.800,00 kn.-

-    Javna površina ispred poslovnog prostora br.3. na nogometnom igralištu .

       Površina 12,00 m2 , voće i povrće .

       Početna cijena za 2015.g.                                                                =7.200,00 kn.-

-    Javna površina ispred poslovnog prostora br.2. na nogometnom igralištu.

Površina 6,00 m2 , vinoteka .

Početna cijena za 2015.g.                                                                =3.600,00 kn.-

-    Javna površina ispred trgovine „Faraon“ , ulaz u Konobu – istok .

       Površine 5,00 m2.

Početna cijena za sezonu 2015.                                                       =2.500,00 kn.-  

-    Javna površina ispred trgovine „Emanuela“-nasuprot „Jadrana“ i u ulici „Kaštel“.

Površina 5,50 m2.

Početna cijena za sezonu 2015.g.                                                    =2.750,00 kn.-

-    Javna površina ispred trgovine „Dva Brata“, ulica Obala pomoraca.

Površina 7,00 m2.                                                                          

Početna cijena za 2015.g.                                                               =3.500,00 kn.-                                   

 

MO TRSTENIK :

 

1. STOLOVI ZA UGOSTITELJSTVO:

-    Ispred konobe “Maris” , površina 20 m2 .

     Početna cijena za   2015.g.                                                                =7.000,00 kn.-

-    Ispred “ Fast food”  , površina 20,00 m2.

     Početna cijena za 2015.g.                                                                  =3.500,00 kn.-

 

2. KIOSCI:

-    Na rivi,jedan kiosk, razna prodaja površina  12,00 m2 .                                                             

     Početna cijena za  2015.god.   

                                                                                                            =5.000,00 kn.-

MO VIGANJ:

 

1. ŠTAND :

 -  Za prodaju suvenira jedno prodajno mjesto, na rivi u Viganju , površina 3,00 m2.

    Početna cijena za 2015.god.                                                               =8.000,00 kn.-

                                                                                                              

2. APARATI ZA PRIPRAVLJANJE I PRODAJU:

-   Za prodaju palaćinki , lokacija u dogovoru s MO i komunalnim redarom , površina

    3,00 m2 , jedno prodajno mjesto.

    Početna cijena za  2015.                                                                      =4.500,00 kn.-

- javna površina kat. čest. zem. 450/10 KO Viganj, površine 3,0 m2, istočno od trgovine "Ledinić"

    Početna cijena za 2015.                                                                        =2.500,00 kn.-

 

III. Uvjet za sudionike javnog natječaja je dokaz o podmirenim svim obvezama prema Općini Orebić po bilo kojem osnovu.

IV. Ponuda mora sadržavati:

- ime i prezime i adresu prebivališta podnositelja zahtjeva s preslikom osobne iskaznice, odnosno naziv tvrtke s preslikom upisa u sudski registar,

- opis, odnosno oznaku javne površine za koju se podnosi ponuda,

- namjenu korištenja javne površine,

- iznos ponuđene zakupnine,

- ispravu, obrtnicu ili izvod iz sudskog registra, kojom se dokazuje mogućnost obavljanja djelatnosti,

- dragovoljci domovinskog rata, članovi obiteljipoginulih hrvatskih branitelja ili hrvatski vojni invalidi domovinskog rata, moraju kao dokaz dostaviti pravovaljanu ispravu.

V. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave u Dubrovačkom vijesniku, a ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici, preporučenom pošiljkom, s naznakom „Za natječaj“, na adresu Općina Orebić, Obala pomoraca 24., 20250 Orebić.

VI. Međusobni odnosi regulirati će se Ugovorom o zakupu javne površine.

VII. Pismeni otpravak Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostaviti će se svim sudionicima natječaja odmah po donošenju.

                        Općinski načelnik

                        Tomislav Ančić

Klasa: 363-05/15-02/01

Urbroj: 2138/03-03-15-01