Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Petak, 24 Svibanj 2024 11:52

JAVNI POZIV (TRAJNI) Za iskaz interesa korištenja potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom u sklopu projekta „Podrškom do osmjeha“

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-19 od 8. veljače 2024. godine) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Programa učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., Program Zaželi – prevencija institucionalizacije, kodni broj Ugovora SF.3.4.11.01.0526 (od 04. ožujka 2024. godine), Općina Orebić u sklopu projekta „Podrškom do osmjeha“ objavljuje:

 

JAVNI POZIV (TRAJNI)
Za iskaz interesa korištenja potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom u sklopu projekta „Podrškom do osmjeha“ SF.3.4.11.01.0526

I.

Uslugu potpore i podrške u svakodnevnom životu mogu ostvariti osobe starije od 65 godina i osobe s invaliditetom:
1. OSOBE STARIJE OD 65 GODINA
a. Koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina
b. Čiji mjesečni prihodi:
- Za samačka kućanstva ne prelaze iznos od 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta
- Za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta
- Za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta
Koji istovremeno ne koriste slijedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

2. ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM:

• Koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina
• Koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologiji vještačenja i
• Koje istovremeno ne koriste slijedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja i osobne asistencije koju pruža osobni asistent i
• Čiji roditelji i drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili statusa njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

II

Izrazi koji se koriste u ovom javnom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

III

Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom, uz nabavu i podjelu paketa potrepština, uključuje:
• Organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.)
• Obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrijeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, dostava namirnica, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
• Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

IV

Za ostvarenje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu potrebno je priložiti:
1. OSOBE STARIJE OD 65 GODINA:
- Prijava na javni poziv
- Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet, dob sudionika i OIB
- Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva.
NAPOMENA:
- Za osobe starije od 65 godina koji budu uključeni u projekt prije nego krenu projektne aktivnosti biti će obaviješteni o dostavi Potvrde Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža kako za njih tako i za ostale članove kućanstva ako žive u dvočlanom/višečlanom kućanstvu.

2. ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM

- Prijava na javni poziv
- Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet, dob sudionika i OIB
- Potvrda o upisu u registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili
Nalaz i mišljenje zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenje funkcionalnih sposobnosti
- Izjava pripadnika ciljne skupine o broju kućanstva.

NAPOMENA
- Za odrasle osobe s invaliditetom koji budu uključeni u projekt prije nego krenu projektne aktivnosti bit će obaviješteni o dostavi Potvrde Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža za članove njihovog kućanstva ako žive u dvočlanom/višečlanom kućanstvu.

 

V

Prijave s traženom dokumentacijom podnose se trajno, odnosno za vrijeme trajanja projekta. Zbog ograničenog broja ciljane skupine, molimo sve zainteresirane da podnesu svoju prijavu u što kraćem roku na adresu:
Općina Orebić
„Za projekt Podrškom do osmijeha“
Obala pomoraca 24, 20250 Orebić
Sve potrebne informacije mogu se dobiti na tel. 020/412-071 i na adresu e-pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Osobni podatci kandidata za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu dostupni iz prijave i tražene dokumentacije, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe projekta „Podrškom do osmijeha“.
Prijavom na javni poziv kandidati su izričito suglasni da Općina Orebić kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja procedure javnog poziva, sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2026. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj: 42/18).
Svi potrebni obrasci su dostupni na službenoj web stranici Općine Orebić: www.orebic.hr na slijedećim poveznicama:
1. https://www.orebic.hr/dokumenti/file/2030-prijava-na-javni-poziv-sf-3-4-11-01-0526.html
2. https://www.orebic.hr/dokumenti/file/2031-sf-3-4-11-01-0526-izjava-o-clanovima-zajednickog-kucanstva.html
kao i u prostorijama Općine Orebić na adresi Obala pomoraca 24, i u uredu Razvojne agencije koja se nalazi u potkrovlju zgrade Pomorskog muzeja Orebić, na adresi Trg Mimbelli 12.

KLASA:  901-01/24-01/04
URBROJ: 2117-17-2-24-04

Orebić, 24.5.2024.