Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Srijeda, 03 Lipanj 2015 12:17

Obavijest javnosti o donošenju Odluke o izradi izmjena i dopuna UPU TZ Hoteli Orebić

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić dana 29. svibnja 2015. daje

O B A V I J E S T

kojom se obavještava javnost kako je donesena Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Turističke zone Hoteli Orebić. Cjeloviti tekst Odluke objavljen je u Službenom glasniku Općine Orebić 06/15.

 

 

Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 350-02/15-01/04
Urbroj: 2138/03-05-15-02
Orebić, 29. svibnja 2015.