Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Petak, 21 Srpanj 2017 22:25

Obavijest o Ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Orebić

Na temelju članka 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i Zaključka Općinskog načelnika Klasa: 350-02/15-01/03, Urbroj: 2138/03-03-17-79 od 21. srpnja 2017., daje se:

 

OBAVIJEST O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI 
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
 OPĆINE OREBIĆ

 

I. Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orebić (dalje u tekstu: Prijedlog plana) trajat će 8 dana, od 02. do 09. kolovoza 2017.

II. Javni uvid u Prijedlog plana moći će se izvršiti u prostorijama Općine Orebić, Obala pomoraca 24., radnim danom od 09,00 do 12,00 sati za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave i na mrežnim stranicama Općine www.orebic.hr.

III. Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se 02. kolovoza 2017. s početkom u 10,00 sati u Općini Orebić, Obala pomoraca 24.

IV. Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni Prijedlog plana mogu se dati samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja, u zapisnik davanjem prijedloga i primjedbi za vrijeme javnog izlaganja i dostavljanjem prijedloga i primjedbi u pisanom obliku na adresu: Općina Orebić, Obala pomoraca 24, 20 250 Orebić,  do zaključno 09. kolovoza 2017. godine.

V. Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja.

VI. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

 

Klasa: 350-02/15-01/03
Urbroj: 2138/03-05-17-80
Orebić, 21. srpnja 2017.

 

Pročelnica
Ines Vlahović Cibilić dipl.iur