Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Ponedjeljak, 20 Veljača 2017 19:13

Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orebić

Na temelju članka 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i Zaključka Općinskog načelnika Klasa: 350-02/15-01/03, Urbroj: 2138/03-03-17-55 od 17. veljače 2017., daje se:

OBAVIJEST O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE OREBIĆ

I. Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orebić (dalje u tekstu: Prijedlog plana) trajat će 8 dana, od 06. do 13. ožujka 2017.
II. Javni uvid u Prijedlog plana moći će se izvršiti u prostorijama Općine Orebić, Obala pomoraca 24., radnim danom od 09,00 do 12,00 sati za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave i na mrežnim stranicama Općine www.orebic.hr.
III. Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se 09. ožujka 2017. s početkom u 11,00 sati u Općini Orebić, Obala pomoraca 24.
IV. Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni Prijedlog plana mogu se dati samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja, u zapisnik davanjem prijedloga i primjedbi za vrijeme javnog izlaganja i dostavljanjem prijedloga i primjedbi u pisanom obliku na adresu: Općina Orebić, Obala pomoraca 24, 20 250 Orebić, do zaključno 13. ožujka 2017. godine.
V. Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja.
VI. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

Pročelnica
Ines Vlahović Cibilić dipl.iur