Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Ponedjeljak, 27 Veljača 2017 14:21

Obavijest: prethodna provjera znanja i sposobnosti za zapošljavanje čistačica

Na temelju članka 19. i 20 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11) povjerenstvo za provedbu postupka prijma u službu na određeno vrijeme 27. veljače 2017., objavljuje

O B A V I J E S T

Prethodna provjera znanja i sposobnosti za zapošljavanje čistačice na neodređeno vrijeme provest će se


06. ožujka 2017. u 10,00 sati
u Općini Orebić, Obala pomoraca 24., Orebić.


Provjera znanja i sposobnosti provesti će se putem pisanog testa iz općeg znanja.

Smatrat će se da je kandidat, koji nije pristupio provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na natječaj.


Povjerenstvo