Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Utorak, 28 Svibanj 2024 21:16

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme - radnik/ca za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i odraslim osobama s invaliditetom

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027., Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., Poziva na dostavu projektnih prijedloga Zaželi – Prevencija institucionalizacije (SF.3.4.11.01.) i projekta pod nazivom “ Podrškom do osmijeha“ SF.3.4.11.01.0526, čiji je nositelj Općina Orebić, članka 46. Statuta Općine Orebić („Službeni glasnik“, broj 6/20), načelnik Općine Orebić objavljuje

OGLAS
Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
na projektu “Podrškom do osmjeha“ SF.3.4.11.01.0526

Radnik/ica za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i odraslim osobama s invaliditetom.

1. Broj traženih osoba: 6
2. Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme u predviđenom trajanju od 30 mjeseci, uz probni rad od 3 mjeseca
3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
4. Mjesto rada: područje Općine Orebić
5. Opis poslova:

– Organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.)
– Obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, dostava namirnica, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
– Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Svaki zaposleni radnik/ica pružati će usluge potpore i podrške za najmanje šest pripadnika ciljane skupine koji su uključeni u projekt (osobe 65 godina i više te odrasle osobe sa invaliditetom).

6. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos:
– Hrvatsko državljanstvo
– Punoljetnost

7. Za prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
– vlastoručno potpisanu prijavu za posao,
– životopis (uz obaveznu naznaku kontakt broja),
– presliku osobne iskaznice,
– dokaz o završenom obrazovanju (preslika svjedodžbe, diplome)
– elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana od dana objave oglasa),
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

8. Podaci o plaći

Predviđena plaća je u visini minimalne plaće, sukladno Uredbi o visini minimalne plaće Vlade Republike Hrvatske.

NAPOMENA

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od ­­­­­­­­­­­­­­­­­­15 dana od dana objave oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenoj stranici Općine Orebić (www.orebic.hr), isključivo putem pošte, na adresu:

Općina Orebić,
Obala pomoraca 24, 20250 Orebić,
s naznakom: »Prijava na oglas – „Podrškom do osmjeha“ – ne otvaraj«.

Kandidati/kinje koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.
Kandidati/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, biti će pozvani na intervju, o čijem će terminu biti pravovremeno obaviješteni putem službene web stranice Općine Orebić. Kandidati/kinje koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su povukli prijavu.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku putem službene web stranice Općine Orebić.

Općina Orebić zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

Orebić, 29.5.2024. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
TOMISLAV ANČIĆ