Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Natječaji

Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić dana 14. siječnja 2014. daje obavjest o donošenju odluka o izradi dokumenata prostornog planiranja.
Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13) Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić dana 23. prosinca 2013. daje

Objava popisa Ugovora koje je Općina sklopila s fizičkim ili pravnim osobama tijekom 2013., a kao oblik jačanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu Općine Orebić

Stranica 15 od 15