Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Natječaji (179)

Ovdje možete preuzeti Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Orebić.

Ovdje možete pronaći Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orebić u sklopu ponovljene javne rasprave.

Na temelju članka 19. i 20 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11) povjerenstvo za provedbu postupka prijma u službu na određeno vrijeme 27. veljače 2017., objavljuje

Komisija za dodjelu nagrada i drugih javnih priznanja Općinskog vijeća općine Orebić objavljuje poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja.