Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Natječaji (204)

Općinsko vijeće Općine Orebić objavljuje popis dobitnika javnih priznanja Općine Orebić.

Ovdje možete preuzeti Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Orebić.

Ovdje možete pronaći Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orebić u sklopu ponovljene javne rasprave.

Na temelju članka 19. i 20 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11) povjerenstvo za provedbu postupka prijma u službu na određeno vrijeme 27. veljače 2017., objavljuje