Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Natječaji (210)

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orebić

Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić objavljuje Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orebić

Komisija za dodjelu nagrada i drugih  javnih priznanja Općinskog vijeća Općine Orebić  donijela  je zaključak kojim se pokreće postupak za predlaganje kandidata za javna priznanja.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13) i Zaključka Općinskog načelnika Klasa: 350-03/13-01/04, Urbroj: 2138/03-03-14-15 od 20. veljače 2014., Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić objavljuje:

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  “TZ Hoteli Orebić"

Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić dana 14. siječnja 2014. daje obavjest o donošenju odluka o izradi dokumenata prostornog planiranja.