Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Natječaji

 

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba općine Orebić (Sl. gl. 01/20) Općinski načelnik raspisuje

JAVNI POZIV
Za predlaganje programa udruga za humanitarno djelovanje

Pozivaju se zainteresirani da dostave pisma namjere za zakup javne površine u 2020. godini.

Komisija za dodjelu nagrada i drugih javnih priznanja Općinskog vijeća Općine Orebić donijela je zaključak kojim se pokreće postupak za predlaganje kandidata za javna priznanja koja se dodjeljuju prigodom

Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za izradom Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Orebić.