Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Natječaji (186)

Temeljem članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), raspisan je natječaj za radno mjesto:

Temeljem članka 19. U svezi sa člankom 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), raspisan je oglas za radno mjesto:

Viši referent naplate komunalne naknade - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, do povratka službenice s bolovanja.

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orebić, raspisuje

Na temelju članka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) i temeljem Plana prijma u službu u JUO za 2021. (Sl. gl. 01/21), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orebić, raspisuje