Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Subota, 18 Veljača 2023 11:48

POZIV - JAVNI UVID - IZLAGANJE GEODETSKIH ELABORATA NERAZVRSTANIH CESTA KO PODOBUĆE, KO POTOMJE, KO PODGORJE

Na temelju članka 131. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23) i članka 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18), općina Orebić kao naručitelj geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta objavljuje

 POZIV
JAVNI UVID
IZLAGANJE GEODETSKIH ELABORATA NERAZVRSTANIH CESTA
KO PODOBUĆE, KO POTOMJE, KO PODGORJE

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (dalje u tekstu: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena

komunalna infrastruktura – nerazvrstana cesta Podobuće-Potočine, izvedena na dijelovima čest. zem. 5246/2, 5297, 5298, 5301/1, 5301/2, 5302, 5303, 5522, 5525, 5704, 5706/2, 5707, 5708/1, 5708/2, 5708/4, 5708/5, 5745/1, 7382, 7383 sve KO POTOMJE,
na dijelovima čest zem. 1688/2, 1691, 1692, 1693, 1697, 1698, 1699, 1700, 1704, 1705, 1886, 1896, 1900, 1908/1, 1929/1, 1930/4, 1931/2, 1941, 1945, 2040/3, 2055/2, 2057/1, 2058, 2059, 2236, 2269/7, 2296/1, 2298, 2315/2, 2356, 2357, 2358, 2365, 2366, 2371 sve KO PODOBUĆE.

komunalna infrastruktura – nerazvrstana cesta dio ulice Šetalište kralja Petra Krešimira IV u naselju Orebić, izvedena na dijelovima čest zem. 1235/43 KO PODGORJE.

Evidentiranje komunalne infrastrukture će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), temeljem kojeg se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuje u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu općine Orebić.

Geodetske elaborate izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradila je Moja površina d.o.o., ovlašten inženjer geodezije Sonja žerjav Kranjčić iz Zagreba.
Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborate izvedenog stanja na javnom uvidu, dana 28. veljače 2023. od 10,00 - 12,00 sati u dvorani općine Orebić, Obala pomoraca 24., Orebić, kada mogu zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja.

Klasa: 932-03/23-01/01
Urbroj: 2117-17-2-23-01
Orebić, 13. veljače 2023.

Općinski načelnik
Tomislav Ančić