Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Srijeda, 22 Veljača 2023 11:12

POZIV - JAVNI UVID IZLAGANJE GEODETSKOG ELABORATA PJEŠAČKE STAZE ORSAN-BILOPOLJE

Na temelju članka 131. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23) i članka 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18), općina Orebić kao naručitelj geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta objavljuje

 

POZIV
JAVNI UVID
IZLAGANJE GEODETSKOG ELABORATA PJEŠAČKE STAZE
ORSAN-BILOPOLJE

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (dalje u tekstu: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena

komunalna infrastruktura – pješačka staza Orsan - Bilopolje, izvedena na dijelovima čest. zem. 1201/1, 1203/1, 1204, 1206/1, 1206/2, 1234/1 sve KO PODGORJE,
na dijelovima čest zem. 2774/1, 2774/2, 23774/3, 2770/2 sve KO KUĆIŠTE.

Evidentiranje komunalne infrastrukture će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), temeljem kojeg se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuje u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu općine Orebić.

Geodetske elaborate izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradio je Ured ovlaštenog inženjera geodezije Jakša Belić iz Žrnova.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborate izvedenog stanja na javnom uvidu, dana 28. veljače 2023. od 10,00 - 12,00 sati u dvorani općine Orebić, Obala pomoraca 24., Orebić, kada mogu zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja.

Klasa: 932-03/23-01/02
Urbroj: 2117-17-2-23-01
Orebić, 20. veljače 2023.

Općinski načelnik
Tomislav Ančić

Dokument možete preuzeti ispod članka