Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Četvrtak, 07 Rujan 2023 12:44

Poziv na iskaz interesa za sudjelovanje u projektu 'Zaželi - prevencija institucionalizacije' - za korisnike i pružatelje usluga skrbi o starijim i osobama s invaliditetom

U svrhu prijave projekta Općina Orebić prikuplja inicijalni interes za sudjelovanje u Projektu „Zaželi – prevencija institucionalizacije“.

Krajnji rok za iskaz interesa je 17. rujna 2023. godine, a zainteresirani kao krajnji korisnici ili pružatelji usluga mogu se javiti putem telefona na broj 020/412-071 ili e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

U projekt se kao korisnici usluge mogu uključiti svi stanovnici Općine Orebić i to:

1. Osobe starije od 65 godina koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu čiji mjesečni prihodi:
- za samačka kućanstva ne prelaze iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža, trenutno: 629,13 EUR
- za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža, trenutno: 1.258,26 EUR
- koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj

2. Odrasle osobe s invaliditetom koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu:
- koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja
- koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj
- čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

U projekt se, kao pružatelji usluga mogu uključiti svi stanovnici Općine Orebić koji su zainteresirani za zaposlenje u sklopu Projekta.

Usluge koje se pružaju korisnicima uključuju:
– organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, nabavi hrane i dr.)
– obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
– održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.)
– zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba
– nabava i podjela paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština (mjesečno 1 paket po korisniku)

Pozivaju se zainteresirani stanovnici s područja Općine Orebić, koji ispunjavaju kriterije za uključivanje u projekt kao korisnici ili pružatelji usluga, da se jave na telefonski broj 020/412-071 ili na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Krajnji rok za iskaz interesa je 17. rujna 2023. godine.