Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Četvrtak, 23 Prosinac 2021 17:19

JAVNO SAVJETOVANJE NA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE OREBIĆ

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Orebić, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Dana 31. srpnja 2021. godine stupio je na snagu Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21.), koji u svom članku 178. propisuje da je predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave dužno donijeti Odluku o načinu pružanja usluge sakupljanja komunalnog otpada u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu tog zakona, odnosno do dana 31. siječnja 2022. godine.

Člankom 66. stavkom 4. istog Zakona propisana je provedba prethodnog savjetovanja s zainteresiranom javnošću u trajanju od najmanje 30 dana


Prijedlogom Odluke stavile bi se van snage Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada (Sl. gl. 10/18). Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15), jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada Općine Orebić, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Javno savjetovanje otvoreno je od objave 23. prosinca 2021. do 23. siječnja 2022. godine nakon čega će se sačiniti izviješće u skladu sa Zakonom.

 Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 23. siječnja 2022. godine.
Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Nacrt prijedloga odluke i Obrazloženje načina na koji je određena cijena obvezne minimalne javne usluge možete preuzeti ispod članka