Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Srijeda, 27 Travanj 2022 12:08

JAVNO SAVJETOVANJE NA NACRT PRIJEDLOGA ETIČKOG KODEKSA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI U OPĆINI OREBIĆ

Dana 25. prosinca 2021. na snagu je stupio Zakon o sprečavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 143/2021).

 

Sukladno članku 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa propisano je da su predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna donijeti kodeks ponašanja koji se odnosi na članove predstavničkih tijela i sadrži odredbe o sprječavanju sukoba interesa, načinu praćenja primjene kodeksa, kao i o tijelu koje odlučuje u drugom stupnju o odlukama predstavničkog tijela o povredama kodeksa koji su u njegovoj nadležnosti.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15), jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.

Cilj provođenja savjetovanja je upoznavanje javnosti s odredbama nacrta Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Orebić, te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara.

Javno savjetovanje otvoreno je od 27. travnja do 26. svibnja 2022. godine nakon čega će se sačiniti izviješće u skladu sa Zakonom.

Po završetku postupka savjetovanja konačni prijedlog će se uputiti na usvajanje predstavničkom tijelu.

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 26. svibnja 2022. godine.

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Nacrt Prijedloga Etičkog kodeksa možete preuzeti ispod članka.

Aktualno: