Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Četvrtak, 07 Ožujak 2024 15:44

JAVNO SAVJETOVANJE NA NACRT PRIJEDLOGA PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM OPĆINE OREBIĆ ZA RAZDOBLJE 2024. - 2028

Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23) u članku 39. propisao je kako je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno izraditi Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom za iduće razdoblje od 5 godina i provesti prethodno savjetovanje, kako na Plan mora dati prethodnu suglasnost javnoravno tijelo nadležno za prostorno planiranje i gradnju.

Stavkom 4. istog članka propisano je da Plan donosi predstavničko tijelo po provedbi javnog savjetovanja.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22), i temeljem prethodno citirane odredbe, jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Plana, zakonski a i svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja Plana i u konačnosti ugrađeno u odredbe Plana.

Javno savjetovanje otvoreno je od 07. ožujka do 05. travnja 2024. godine nakon čega će se sačiniti izviješće u skladu sa Zakonom.

Po završetku postupka savjetovanja konačni prijedlog će se uputiti na usvajanje predstavničkom tijelu.

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 05. travnja 2024. godine. Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.