Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Petak, 19 Studeni 2021 21:01

JAVNO SAVJETOVANJE NA NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE OREBIĆ ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU.

U skladu s odredbama Zakona o proračunu (''Narodne novine'' 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (''Narodne novine'' 26/10 i 120/13) te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (''Narodne novine'' 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18) sačinjen je prijedlog Proračuna Općine Orebić za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Zakon o proračunu definira proračun kao akt jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu godinu te projekcije za sljedeće dvije godine, a donosi ga predstavničko tijelo.

Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti uravnotežen- ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke.

Temeljni okvir za izradu proračuna predstavljaju Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022. – 2024. godine. Pri izradi prijedloga proračuna za razdoblje 2022. – 2024. godine, Općina je obvezna pridržavati se zakona i propisa koji reguliraju izvore i vrste prihoda i primitaka proračuna te financiranje javnih rashoda i izdataka na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave. U postupku planiranja korištena je jedinstvena metodologija obilježavanja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj, ekonomskoj i lokacijskoj klasifikaciji, a primijenjena je i posebna klasifikacija – izvori financiranja. Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15), jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost da svoje prijedloge podnesu na način da su u skladu s načelom uravnoteženosti proračuna, tj. ako se želi predložiti povećanje izdvajanja za određenu aktivnost treba se predložiti smanjenje za neku drugu aktivnost.

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 2. prosinca 2021. godine.

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog koji će se proslijediti Općinskom vijeću Općine Orebić na donošenje.

Dokumente možete preuzeti ispod članka!