Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Savjetovanja s javnošću (28)

Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine propisao je obvezu jedinicama lokalne samouprave usklađenja odluka s odredbama novog zakona pa tako i Odluke o komunalnom doprinosu

Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine propisao je obvezu jedinicama lokalne samouprave usklađenja odluka s odredbama novog zakona pa tako i Odluke o komunalnom redu.

Novi Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16 i 101/17), propisao je obvezu jedinicama lokalne samouprave usklađenja odluka s odredbama novog zakona.

IZVJEŠĆE SA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
o Prijedlogu odluke o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu