Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Savjetovanja s javnošću (33)

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o uređenju cestovnog prometa na području općine Orebić provelo se u vremenu od 03. do 15. veljače 2021. godine.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13,92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20) u članku 5. propisao je kako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u skladu s odredbama Zakona i po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za unutarnje poslove uređuje promet na svom području. Budući je Zakon pretrpio niz promjena, a zbog potreba Općina je izradila elaborate o uređenju prometa u pojedinim naseljima, na koje je MUP dao suglasnost, uređenje prometa je trebalo uskladiti sa Zakonom i elaboratima što je rezultiralo ovakvim prijedlogom Odluke.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o komunalnom doprinosu općine Orebić provelo se u trajanju od 20. do 30. studenoga 2019. godine.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o komunalnom redu provelo se u trajanju od 20. do 30. studenoga 2019. godine.