Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Savjetovanja s javnošću (30)

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu odluke o komunalnoj naknadi provelo se u trajanju od 11. prosinca do 18. prosinca 2018. godine.

Hrvatski sabor na sjednici održanoj dana 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti novu odluku o vrijednosti boda komunalne naknade (B) najkasnije 30 dana prije isteka kalendarske godine za koju su doneseni programi građenja i održavanja komunalne infrastrukture sukladno odredbi čl. 129. Zakona o komunalnom gospodarstvu-

Hrvatski sabor na sjednici održanoj dana 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti novu odluku o vrijednosti boda komunalne naknade (B) najkasnije 30 dana prije isteka kalendarske godine za koju su doneseni programi građenja i održavanja komunalne infrastrukture sukladno odredbi čl. 129. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Općina Orebić objavljuje savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranjaa.

Stranica 4 od 4