Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Savjetovanja s javnošću (33)

Općina Orebić objavljuje savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada.

Stranica 5 od 5