Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 Načelnik Općine Orebić obavještava stanovnike Općine Orebić: da će sve informacije u vezi funkcioniranja rada i života u novonastalim okolnostima zbog Koronavirusa na području općine Orebić moći dobiti na E- mail adresi:

U razgovoru s Župnim uredom Orebić, saznajemo da se sve svete mise, slavlja sakramenata, sakramentala, pučke pobožnosti, župna slavlja i drugi događaji otkazuju do daljnjeg.

Stožer civilne zaštite Općine Orebić poziva građane da se pridržavaju mjera zdravstvenog nadzora i samoizolacije koje su na snazi od jučer odlukom Ministarstva zdravstva.

Na temelju članka 48. Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (''Narodne novine '', broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/7, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 4. stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (''Narodne novine'', broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17) članka 46. Statuta Općine Orebić (Sl. gl. 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst), a sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske od 13. ožujka 2020.g, preporukama Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko- neretvanske županije i Stožera civilne zaštite Dubrovačko- neretvanske županije načelnik Općine Orebić donosi

Aktualno:

Sve novosti